EuskaraCastellano

Zer da EuskoKarta ?

EuskoKarta euskoaren bertsio elektronikoa da, ordainketa-karta bati esker.

Helburua da :

  • Euskoaren erabilpena erabiltzaileentzat errextea, Interneten biramendu baten bidez haien eusko kondua hornitzen eta ondotik saltokietan EuskoKartarekin ordaintzen ahalko baitute,
  • Euskoaren erabilpena profesionalentzat errextea, hornitzaileak biramenduen bidez ordaintzen ahalko baitituzte.

Zendako Eusko numerikora pasatu ?

Euskoak hiru helburu nagusi jarraitzen ditu :

  • Tokiko garapena, giza eta ingurumenaren aldeko jarduera errespetatsuagoak sustatzea : aktibitateen berlokalizatzeko tresna konkretua, euskoak partikularren, elkarteen eta enpresen erosketak hurbileko saltoki, tokiko TPE eta PME, tokiko ekoizkin edo zerbitzu ekoizleetara (ber)bideratzen ditu,
  • Euskararen erabilera publikoa sustatzea,
  • Tokiko elkarte bizitzea sustengatzea, euskoaren kide diren elkarteeri %3ko diru-laguntza sistemari esker.

Egungo egunean, 548.237 eusko zirkulatzen ari dira.
Eusko bakotxa Iparraldeko lurraldean esku anitzetan zirkulatzen da (euroa baino askoz gehiago).

Numerikora pasatzeak zirkulatzen diren euskoen bolumena eta ondorioz saltokien, enpresen, elkarteen eta partikularren arteko trukaketa bolumena azkarki emendatuko ditu, euskararen sustatzen eta tokiko lanpostuen sortzen lagunduko du, elkarte bizitzearen sustengua eta tokiko enpresen sortzea azkartuko ditu.

EuskoKarta : zinezko jauzi bat gure lurraldearentzat !

Euskoa : Frantziako lehen moneta gehigarria

Euskoaren abiatzearen eta lehen garapenaren arrakasta ukaezina da, zirkulatzen ari diren euskoen moneta-masa, Frantzian zirkulatzen diren tokiko moneten moneta-masaren erdia baino gehiagokoa da, 2015ean Frantziar gobernuari entregatua izan zitzaion „Bertze monetak, goraldi berri batenzat“ txostenaren arabera.

2013an abian ezarria, egungo egunean euskoa 1. tokiko moneta da Frantzia mailan, 3.a Europa mailan, eta tokiko ekonomian duen eragina hastapenetik konfirmatu zen.

Izan duen berehalako arrakastari esker, elkartasun ekonomiaren ingurumenean (elkarte, tokiko elkargo, ikertzaile, CCI, etab.) ikergai bai bilakatu da.

Euskoak beste lurralde eta tokiko moneta egitasmoentzat motibazio eta bultzatze errola jokatzen du.

Euskoak Frantzian existitzen diren edo sortzekoak diren tokiko moneta askorentzat laborategi errola ere jokatzen du, aholkularitza, esperientzia horren elkarbanatze, zabaltze, bilaketa juridiko eta garapen informatiko lan jarraiki baten bidez, horiek guziak libroki eta denentzat eskuragarri.

Zertarako izanen da diru-biltzea ?

Eusko numerikora pasatzea izigarriko desafioa da gure lurraldearentzat. Euskal Moneta elkarteari azken bi urte hauetan inbertitze handia kostatu zaio jadanik : garapen informatikoa, lan juridiko eta administratiboa, etab.

Gaur, oraindik 30.000€ falta zaizkigu EuskoKarta abian ezartzeko beharrezkoak zaizkigun tresnen parte bat dirutzeko (kartak eta ordainketa-terminalak).

Denen sustenguaren beharra dugu, diru-ekarpen bakotxa garrantzitsua da.

Zuk ere, EuskoKartaren diru-biltzean parte hartzazu, eta euskoaren eskala aldatzen lagundu gaitzazu dohaintza bat eginez :

Dirua ekarri

Edo txekez, edo eskuz (eusko/euro) : Euskal Moneta, 20 Cordeliers karrika, 64100 BAIONA

¿Qué es la Euskokart ?

La Euskokart es la versión digital del Eusko, una tarjeta de pago electrónica. El objetivo es :

  • facilitar la utilización de los eusko por lo utilizadores quienes podrán proveer su cuenta por transferencia en Internet y pagar en los comercios en Eusko con una tarjeta de pago.
  • facilitar la utilización de los Eusko por los profesionales, quienes podrán pagar sus proveedores, por transferencia.

¿Por qué se debe pasar al Eusko digital ?

El Eusko tiene 3 objetivos principales :

  • el desarrollo local y las prácticas respetuosas hacia los hombres y el medioambiente : una herramienta concreta de relocalización de la actividad, el Eusko reorienta las compras de los particulares, asociaciones y empresas en comercios de proximidad, productores locales, productos o servicios. De esta manera el Eusko defiende cotidianamente los empleos locales.
  • la promoción del uso público del euskera.
  • el apoyo a la vida asociativa local gracias al sistema de los 3% que participa al financiamiento de las asociaciones socias.

548 237 euskos circulan hoy en día
Cada Eusko circula en el territorio de Iparralde, y varias veces (mucho más que el euro). El paso al Eusko digital aumentará de manera muy significativa el volumen de eusko en circulación y por lo tanto el volumen de cambio entre los comercios, las empresas, las asociaciones y los particulares, favorecerá aún más la promoción del auskera y la creación de empleos locales, reforzará el apoyo a las asociaciones y la ayuda a la creación de empresas locales.

La Euskokart, ¡un paso adelante para nuestro territorio !

El Eusko es la primera moneda complementaria en Francia.

El éxito del lanzamiento y del primer desarrollo del Eusko es indudable, la masa monetaria del Eusko en circulación representa ella sola más de la mitad de la masa monetaria de las monedas locales en Francia, según el informe entregado al gobierno en 2015 « Otras monedas para una nueva prosperidad ».
Lanzado en 2013, el Eusko es hoy en día la primera moneda local en Francia y la tercera en Europa. Su impacto sobre la economía local se confirma desde el principio. Su éxito inmediato hace de ello un tema de estudio en el ámbito económico solidario (asociaciones, colectividades locales, universitarias, etc). El Eusko tiene un papel de motivación y de apoyo para otros territorios y proyectos de moneda local. El Eusko tiene también un papel de laboratorio para muchas monedas locales existentes o en estado de proyecto en toda Francia, a través el trabajo constante de consejo, mutualización de esta experiencia, desmonte jurídico y desarrollo informático disponible para todos en versión libre.

¿A qué servirá el financiamiento ?

El objetivo es recaudar 30 000 euros antes del 18 de marzo : ustedes también, ayúdenos a financiar la Euskokart. El paso al Eusko digital es un desafío enorme para nuestro territorio. Ha implicado una inversión importante desde hace 2 años por parte de la asociación Euskal Moneta : desarrollos informáticos, trabajo jurídico y administrativo, etc.

Hoy faltan aún 30 000 euros para financiar una parte del material necesario al lanzamiento de la Euskokart : las cartas y los terminales de pago.
Necesitamos el apoyo de todos y todas, cada contribución es importante.

¡Ustedes también, participen al crowdfunding Euskokart y ayuden el Eusko a subir escalones haciendo una donación !